Bona Vacantia
Blog'a Geri Dönün

İngiltere'de Bona Vacantia Şirket Nedir?

Alperen Ünal

E-posta Gönderin

İngiltere’de kurulan her şirket, ister aktif olarak ticaret yapsın ister yapmasın, her yıl Şirketler Evi’ne onay beyanı vermekle yükümlüdür. Bu onay beyanı, şirketin içinde bulunduğu durum hakkında Şirketler Evi’nin bildirilmesini kapsar. Bu sayede İngiltere Şirketler Evi, şirketinizin yönetimi konusunda bilgi sahibi olur. Onay beyanları Şirketler Evi tarafından belirtilen tarihte mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde onay beyanı vermeyen şirketler “Sahipsiz” olarak adlandırılır ve Kraliyet’in bir malı olur.

Bona Vacantia

İşte bu noktada Latince “Sahipsiz Mülk” anlamına gelen “Bona Vacantia” sıfatı bu tarz şirketler için kullanılmaktadır. Bona Vacantia olarak belirtilen şirketler, hissedarların sahipliğinden çıkarak Kraliyet’e devredilir. Bu noktadan sonra hissedarlar şirket üzerinde herhangi bir hak talep edemezler. İngiltere Limited olarak, kurulumunu yaptığımız her şirketin Onay Beyanı tarihlerini takip etmekte ve müşterilerimizle paylaşmaktayız. Müşterilerimiz ister kendileri bizzat İngiltere Şirketler Evi’ne bu beyanı yapabilmekte isterlerse şirketimizi yetkilendirerek onay beyanlarının yapılmasını talep edebilmektedir.

Şirket Sahipliği

Bir şirket Bona Vacantia olduktan sonra sahiplik yapısı kraliyete geçeceği için mevcut hissedarları tarafından kullanılamaz. Şirket adına açılmış banka hesapları gibi tüm finans hesapları dondurulur ve eski hissedarları tarafından kullanılamaz. Bir şirketin Bona Vacantia statüsünden çıkması için Şirketler Evi'ne başvurulması ve şirketin yeniden eski hissedarlarına devredilmesi için gerekli prosedürün tamamlanması gerekir. Ancak Şirketler Evi tarafından her başvuru olumlu sonuçlanmayabilir. Şirketler Evi uygun görmediği koşullarda şirketin Bona Vacantia statüsünden çıkıp yeniden aktif edilmesi için yapılan başvuruları işleme alma ya da almama hakkını saklı tutmaktadır. Bu nedenle şirket sahipleri, şirketleri Bona Vacantia statüsüne sahip olmadan önce Şirketler Evi tarafından belirtilen sürelerde onay beyanlarını vermekle yükümüdür.