İngiltere Limited

Vergilendirme

Birleşik Krallık'ta kuracağınız bir limited şirket için hem sizin hem de şirketinizin nasıl vergilendireleceği hakkında detaylı bilgi alın.
Diagram

Kurumlar Vergisi

Şirketiniz her mali yıl sonunda ne kadar kurumlar vergisi ödeyecek?

Detaylı İnceleyin

Katma Değer Vergisi

Şirketiniz aylık ya da üç ayda bir olmak üzere katma değer vergisi ödeyecek mi?

Detaylı İnceleyin

Gelir Vergisi

Şirket yöneticisi ya da çalışanı olarak her mali yıl sonunda gelir vergisi ödeyecek misiniz?

Detaylı İnceleyin

Kar Payı Vergisi

Şirket hissedarı olarak şirketinizden alacağınız kar payı için vergi ödeyecek misiniz?

Detaylı İnceleyin