İngiltere'de Vergi Numarası
Blog'a Geri Dönün

İngiltere'de Vergi Numarası

Alperen Ünal

E-posta Gönderin

İngiltere’de limited şirket kurmak isteyen Türk vatandaşlarının en çok kafasını karıştıran hususlardan biri şirketin vergi numarasıdır. Türkiye’den farklı olarak İngiltere’de iki ayrı vergi numarası bulunmaktadır. Bu vergi numaralarından biri, şirketin kurumlar vergisine tabi olmasını sağlayan, ancak halka açık olmayan vergi numarası iken, diğeri şirketin katma değer vergisine tabi olmasını sağlayan ve halka açık vergi numarasıdır.

UTR (Benzersiz Vergi Mükellefi Referans) Numarası

İngiltere’de her şirket kurulur kurulmaz HMRC (Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi) tarafından şirkete bir UTR, yani Benzersiz Vergi Mükellefi Referans Numarası atanır ve kayıtlı şirket adresine gönderilir. UTR Numarası aşağıdaki işlemler için kullanılır:

— Kurumlar Vergisi ile alakalı olarak Gelir ve Gümrük İdaresi ile her görüşüldüğünde,

— Şirket vergi beyannamelerini oluşturma esnasında,

— VAT (KDV), EORI Numarası tahsisi için yapılacak başvurularda.

Kısacası UTR Numarası, HMRC’nin şirketinizi tanıyabileceği bir kimlik numarasıdır. Şirket adına hemen hemen tüm işlemlerin yapılabilmesini sağladığı için halka açık kullanılmamalıdır.

KDV (Katma Değer Vergisi) Numarası

Türkiye’de bir şirket kurulur kurulmaz KDV numarası atanır ve bu numara şirketin aynı zamanda tek vergi numarasıdır. Ancak İngiltere’de şirket kurulur kurulmaz HMRC tarafından bir KDV numarası atanmaz. Bunun nedeni İngiltere’de şirketlerin yıllık 85 bin Sterlin ciroya kadar KDV muafiyetine sahip olmasıdır. Bir şirket bu eşiği geçtiğinde ya da geçmek üzere iken HMRC’ye başvurarak KDV numarası alabilirken, bu eşiği geçmeden gönüllü olarak da KDV Numarası için başvurabilir. Fakat bu durumda HMRC, şirketin KDV’ye tabi ürün ya da hizmet sattığını belgelendirmesini isteyebilir. KDV halka açık bir vergi numarasıdır ve genelde 9 hanelidir.