İngiltere Yönetici
Blog'a Geri Dönün

İngiltere'de Yöneticilikten Diskalifiye Edilmek

Alperen Ünal

E-posta Gönderin

İngiltere’de yöneticilikten diskalifiye edilmek için, bir şirketin yöneticisinin uygunsuz şekilde hareket etmiş olması ve tespiti halinde hükümet tarafından başlatılacak olan yasal sürecin tamamlanması gerekir. Yöneticilikten diskalifiye edilmenin pek çok nedeni olabilir. Önemli nedenlerinden bazıları, şirket fonlarının kötüye kullanılması, dosyalama ve raporlama gerekliliklerine uyulmaması veya hileli, dürüst olmayan davranışlarda bulunulması gibi eylemleri içerebilir.

Diskalifiye Süresi

Bir kişi yönetici olarak diskalifiye edilirse, belirli bir süre boyunca, ki bu süreç genellikle iki ila on beş yıl arasında değişiklik gösterebilir, herhangi bir şirketin yöneticisi olarak görev yapamaz. Diskalifiye edilme süreci, yönetici olarak uygunsuz bir şekilde hareket etmiş kişileri soruşturmaktan sorumlu olan İflas Servisi (Insolvency Service) aracılığıyla hükümet tarafından başlatılır. İflas Servisi, bir kişinin uygunsuz davrandığını tespit ederse, o kişinin yönetici olarak diskalifiye edilmesi için mahkemelere başvurabilir. Söz konusu kişinin mahkemede kendini savunma hakkı vardır, ancak mahkeme ilgili yöneticiyi uygunsuz davranıştan suçlu bulursa yönetici olarak diskalifiye edilecektir.

Diskalifiye Edilmenin Sonuçları

Yönetici olarak diskalifiye edilmek, bireyler ve şirketler için önemli sonuçlar doğurabilir. Bir kişinin itibarına zarar verebilir ve gelecekte yönetici olarak iş bulmasını zorlaştırabilir. Bireyin para cezası veya tazminat ödemesi gerekebileceği için mali sonuçları da olabilir. Diskalifiye edilmekten kaçınmak için yöneticilerin etik ve şirketin çıkarlarına en uygun şekilde hareket etmesi önemlidir. Bu, şirket fonlarını düzgün bir şekilde yönetmeyi, ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uymayı ve hileli kabul edilebilecek herhangi bir eylemden kaçınmayı içerir. Yöneticiler bu adımları atarak kendilerini ve şirketlerini diskalifiye edilmesinin olası olumsuz sonuçlarından koruyabilirler.