VAT
Blog'a Geri Dönün

Katma Değer Vergisi Muafiyeti

Muhammet Turan

E-posta Gönderin

İngiltere’de şirket kurmak pek çok açıdan avantajlara sahiptir ve bu avantajların başında katma değer vergisi muafiyeti gelmektedir. İngiltere’de tescil edilen her şirket otomatik olarak yıllık belli bir ciroya kadar, ki güncel olarak bu 85 bin İngiliz Sterlini'dir, katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de şirketler kurulur kurulmaz VAT olarak bilinen Katma Değer Vergi numarasına sahip olmazlar. VAT numarası için şirketler, diledikleri zaman Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi’ne başvurabilirler.

Vergi Kimlik Numaraları

Türkiye’de tek bir vergi numarası söz konusu iken, İngiltere’de iki vergi numarası mevcuttur. Bunlardan biri Kurumlar Vergisi için oluşturulan ve UTR olarak geçen, Benzersiz Vergi Mükellefi Referans numarası olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz, vergi numarasıdır. Bu vergi numarası her şirket kurulur kurulmaz oluşturulur ve şirkete ait kayıtlı adrese gönderilir. İngiltere’de kurumlar vergisi muafiyeti olmadığı için her şirketin bir UTR kodu bulunmaktadır. İkinci vergi numarası ise Katma Değer Vergisi için oluşturulan ve VAT olarak geçen KDV numarasıdır. Bu numara eğer şirket VAT kayıtlı ise mevcuttur ve KDV muafiyetine sahip olan şirketlerin VAT numarası bulunmamaktadır.