People with Significant Control
Blog'a Geri Dönün

People with Significant Control (PSC) Nedir?

Muhammet Turan

E-posta Gönderin

İngiltere’de limited şirket kurmak için şirket yapınızı oluştururken en az bir hissedar ve en az bir yönetici belirlemeniz gerekir. Ancak bu iki bilginin dışında aynı zamanda şirket üzerinde önemli kontrole sahip bir PSC (People with Significant Control) atanmalıdır. Tek ortaklı şirketlerde genelde hissedar hem yönetici hem de PSC olabilmektedir. Ancak bir şirket birden fazla hissedara sahipse, yalnızca hissedarlardan bir ya da bir kaçı veya hissedarların dışında bir kişi PSC olarak gösterilebilir.

Yetki Oranları

PSC şirket üzerinde tam kontrole ya da sınırlı kontrole sahip olabilir. Bunun için Şirketler Evi tarafından aşağıdaki oranlar belirlenmiştir:

%25'den fazla %50'den az,

%50'den fazla %75'den az,

%75 ve daha fazla.

Eğer ilgili PSC’nin şirkette tam kontrole sahip olunması gerekiyorsa oran olarak %75 ve dafa fazla seçilmelidir. 2 PSC atanacaksa ve bu PSC’lerin eşit oranda kontrole sahip olunması isteniyorsa, her iki PSC’nin oranı %25'den fazla %50'den az seçilebilir. 3 PSC atanacaksa, 2 PSC’nin eşit kontrole, ancak 1 PSC’nin diğer 2 PSC’den daha fazla kontrole sahip olunması isteniyorsa, 1 PSC için %50'den fazla %75'den az, diğer 2 PSC için %25'den fazla %50'den az seçilebilir.

PSC Atamaları

Bir PSC belirlendikten sonra şirket yöneticisi ya da hissedarlar tarafından istenildiği zaman görevine son verilebilir ya da yeni PSC atamaları yapılabilir. Bunun için Şirketler Evi’nin portalı üzerinden şirket numarası ve şirket parolası ile giriş yapılması, PSC atama / sonlandırma bölümünün kullanılması gerekir.