Şirket Sahiplik Yapısı
Blog'a Geri Dönün

Şirket Sahiplik Yapısı

Muhammet Turan

E-posta Gönderin

İngiltere’de limited şirketler asgari 1, azami 50 hissedar ile kurulabilmektedir. Hissedar, şirkette hisse sahibi olan gerçek ya da tüzel kişidir. Şirket tek bir kişi tarafından kurulsa dahi, ilgili kişi şirket hissedarı olarak kabul edilir.

Yetki Oranı

Eğer hissedarın şirket üzerinde önemli yetkisi bulunuyorsa, örneğin hissedar ekleme, çıkarma, yönetici ya da sekreter atama vb. gibi, şirket üzerindeki yetkisi de ayrıca aşağıdaki oranlarda sınırlandırılabilir:

- %25'den fazla %50'den az,

- %50'den fazla %75'den az,

- %75 ve daha fazla.

Şirket yöneticisi, hissedarlardan biri olabileceği gibi, şirkette hissesi bulunmayan, sadece şirketi yönetmek için atanan bir gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Genelde şirketin tek bir yöneticisi olabileceği gibi, birden fazla yönetici de atanabilmektedir. Şirket yöneticisi, hissedarlar adına şirketi yönetir ve şirketin kar elde etmesini amaçlar. İngiltere’de limited şirket kurmak için şirketin asgari 1 hissedar ve 1 yöneticiye sahip olması gerekmektedir.

Şirket Sermayesi

İngiltere’de şirket kurmak için asgari bir sermaye miktarı bulunmamaktadır. Sembolik olarak 1 İngiliz Sterlini ile şirket kurulabilmektedir. Şirket sermayesi arttıkça, şirketin sermayesinde pay sahibi olan hissedarların da şirkete karşı mali sorumlulukları artmaktadır.