Dormant Company
Blog'a Geri Dönün

Uykuda Şirket (Dormant Company) Nedir?

Muhammet Turan

E-posta Gönderin

Uykuda Şirket (İngilizce ismi ile Dormant Company), Şirketler Evi’ne kayıtlı olan, ancak herhangi bir ticari faaliyeti olmayan veya herhangi bir gelir elde etmeyen şirkettir. HMRC (Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi), bu tür bir şirketi, Kurumlar Vergisi amaçları için atıl (etkin değil) olarak değerlendirir. Bir şirket, kuruluş tarihinden itibaren atıl olabilir veya belirli bir ticari faaliyet döneminden sonra atıl hale gelebilir.

Uykuda Şirket Nasıl Olunur?

Bir şirketin uykuda olmasının birçok nedeni vardır. Örneğin:

- Bir ticaret unvanının başka bir işletme tarafından tescil edilmesini önlemek için korumak,

- Daha önce aktif olan bir işletmeyi yeniden yapılandırmak gibi.

Şirketinizi uykuda olarak kaydetmek veya mevcut bir şirketin ticari statüsünü aktiften atıl olarak değiştirmek için HMRC’nin Kurumlar Vergisi dairesi ile yazılı olarak iletişime geçmeli ve hangi tarihten itibaren şirketin uykuda olduğunu belirtmelisiniz. Şirketiniz daha önce ticaret yapıyorsa, şirketin uykuda olmadan önceki Kurumlar Vergisi beyan dönemi tamamlanmalıdır.

Dormant Account Nasıl Verilir?

Dormant Account Beyanı, bir şirketin mali yılı sonunda verilmektedir. İngiltere'de şirketler mali yılı sabit olmayıp, şirketin kurulduğu tarih itibari ile hesaplanmaktadır (Ancak dilerse şirketler mali yıl tarihlerini daha sonra değiştirebilir). Mali yıl bitiminden en geç 9 ay içinde Dormant Account Beyanı verilmelidir. Bir şirketin Dormant Account Beyanı vermesi, şirketin pasif kalacağı anlamına gelmemektedir. Sadece ilgili vergi dönemi boyunca gelir elde etmediğinin yetkili makamlara bildirimini sağlar. Şirket Dormant Account Beyanı vermesine rağmen içinde bulunduğu verdi döneminde aktif ticaret yapabilir ve gelir elde edebilir. Birleşik Krallık'ta tescilli her şirket, şirket mali yılı sonunda eğer gelir elde etmişse Kurumlar Vergisi Beyanı, eğer gelir elde etmemişse Dormant Account Beyanı vermelidir. Aksi halde şirket yöneticisi beyanların verilmemesinden dolayı para cezası ödemek durumunda kalabilir.