İngiltere Limited

Kara Para Aklamayı Önleme

Birleşik Krallık'ta 2007 yılında yürürlüğe giren Kara Para Aklamayı Önleme Yönergeleri doğrultusunda müşterilerimiz için durum tespiti yapmakla mükellefiz.
Magnifier
Kara Para Nedir?

Kara para, yasadışı faaliyetler sonucu elde edilen para, mal veya değerler olarak tanımlanmaktadır. Dünyada yasadışı yollardan büyük miktarlarda gelir elde edilmektedir. Sözkonusu gelirlerin kaynağını çoğunlukla uyuşturucu ve psikotrop maddeler, silah kaçakçılığı, patlayıcı madde, kadın ve çocuk ticareti oluşturmaktadır.

Kara Para Aklama Nedir?

Kara paranın aklanması; yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelire meşru görünüm kazandırarak kullanılabilir hale getirmek amacıyla, kasıtlı olarak kara paranın kaynağının gizlenmesi fiilidir.

Kara Para Aklamayı Önleme Düzenlemeleri

15 Aralık 2007 tarihinde Birleşik Krallık hükümeti tarafından yeni kara para aklama düzenlemeleri yürürlüğe sokuldu. Bu yeni yasa, Birleşik Krallık'ta şirket kuruluş faaliyetleri sunan şirketlerin işleyiş biçimleri üzerinde önemli etkilere yol açtı. Sonuç olarak, şirket kuruluş faaliyetlerine sahip olan aracı kurumlar, Kara Para Aklamayı Önleme Düzenlemeleri (Anti Money Laundering Regulations)'a tabidir ve doğrudan Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi (HM Revenue & Customs) tarafından denetlenmektedir. İngiltere Limited, ilgili yasa uyarınca müşteri durum tespiti kapsamında kimlik ve adres doğrulaması yapmakla yükümlüdür. Bu, şirketimiz üzerinden hizmet alan ve iş ilişkisi içinde olduğumuz tüm müşterilerimiz için geçerlidir.

Kimler kimlik ve adres doğrulaması yapmalıdır?

İngiltere Limited üzerinden hizmet alan ve iş ilişkisi içine giren;

- Kurulacak şirkete tayin edilen tüm yöneticiler,

- Kurulacak şirkette %25 ve üzeri hisse oranına sahip olan hissedarlar,

- Kurulacak şirkete yönetici ya da hissedar olarak tayin edilen tüzel kişiler,

kimlik ve adres doğrulaması yapmalıdır. Kimlik ve adres doğrulaması yapmayan müşteriler İngiltere Limited'in sunmuş olduğunuz hizmetlerden yararlanamaz.

Kimlik doğrulaması nasıl yapılır?

Kimlik doğrulaması müşteri tarafından sunulacak ve geçerlilik süresi devam eden aşağıdaki kimlik belgelerinden biri tarafından yapılır:

- Pasaport

- Ulusal Kimlik Kartı

- Ehliyet

Adres doğrulaması nasıl yapılır?

Adres doğrulaması, Türk vatandaşı olan müşterilerimiz tarafından, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak olan güncel ve barkodlu "Yerleşim Yeri" belgesinin sunulması ile yapılmaktadır.

Eğer müşterimiz Türk vatandaşı değilse, üzerinde ikamet adresinin yazılı olduğu, son 3 ay içinde alınmış bir banka dekontu ya da elektrik, su veya doğalgaz faturalarından birine ait kopyanın sunulması ile yapılmaktadır.