Blog

İngiltere'de şirket kurulumu ve yönetimi ile ilgili önemli gördüğümüz pek çok konuyu sizin için makaleler halinde derledik.
Blog
 1. Alperen Ünal
  Alperen Ünal "İngiltere'de Bona Vacantia Şirket Nedir" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de kurulan her şirket, ister aktif olarak ticaret yapsın ister yapmasın, her yıl Şirketler Evi’ne onay beyanı vermekle yükümlüdür. Bu onay beyanı, şirketin içinde bulunduğu durum hakkında Şirketler Evi’nin bildirimesini kapsar. Bu sayede İngiltere Şirketler Evi, şirketinizin yönetimi konusunda bilgi sahibi olur. Onay beyanları Şirketler Evi tarafından belirtilen tarihte mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde onay beyanı vermeyen şirketler “Sahipsiz” olarak adlandırılır ve Kraliyet’in bir malı olur.
 2. Muhammet Turan
  Muhammet Turan "İngiltere'deki Şirketler Hangi Beyanları Vermelidir?" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de bir şirketin mali yılı, şirket kuruluş tarihi itibari ile 1 yıl sonra tamamlanmaktadır. Bu anlamda her şirket için sabit bir mali yıl sonu bulunmuyor. Eğer şirketiniz ilk yılını doldurduysa, yasal olarak Şirketler Evi (Companies House) ile birlikte Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC)’ye şirketiniz için beyanlar vermeniz gerekir.
 3. Alperen Ünal
  Alperen Ünal "İngiltere'de Yöneticilikten Diskalifiye Edilmek" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de yöneticilikten diskalifiye edilmek için, bir şirketin yöneticisinin uygunsuz şekilde hareket etmiş olması ve tespiti halinde hükümet tarafından başlatılacak olan yasal sürecin tamamlanması gerekir. Yöneticilikten diskalifiye edilmenin pek çok nedeni olabilir. Önemli nedenlerinden bazıları, şirket fonlarının kötüye kullanılması, dosyalama ve raporlama gerekliliklerine uyulmaması veya hileli, dürüst olmayan davranışlarda bulunulması gibi eylemleri içerebilir.
 4. Muhammet Turan
  Muhammet Turan "People with Significant Control (PSC) nedir?" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de limited şirket kurmak için şirket yapınızı oluştururken en az bir hissedar ve en az bir yönetici belirlemeniz gerekir. Ancak bu iki bilginin dışında aynı zamanda şirket üzerinde önemli kontrole sahip bir PSC (People with Significant Control) atanmalıdır. Tek ortaklı şirketlerde genelde hissedar hem yönetici hem de PSC olabilmektedir. Ancak bir şirket birden fazla hissedara sahipse, yalnızca hissedarlardan bir ya da bir kaçı veya hissedarların dışında bir kişi PSC olarak gösterilebilir.
 5. Alperen Ünal
  Alperen Ünal "Government Gateway Hesabı nedir?" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de tescilli şirketler şirket yapısı ile ilgili değişiklikleri Şirketler Evi (Companies House)’a ait resmi internet sitesi üzerinden oluşturacakları bir üyelik ile kolaylıkla yapabilmektedir. Ancak şirketin vergi işlemleri için yetkili kurum Şirketler Evi değil, Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi, bilinen yaygın adı ile HMRC’dir. HMRC’ye ait resmi internet sitesi üzerinden vergi beyanlarının yapılması ve mevcut vergi borçlarının ödenmesi için Government Gateway hesabının açılması gerekir.
 6. Muhammet Turan
  Muhammet Turan "Şirket Parolası (Authentication Code) Nedir?" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de şirket kurmanın en önemli artılarından biri, bir mali müşavire ya da muhasebeciye ihtiyaç duymadan, şirketinizi çevrimiçi olarak yönetebilmeniz. Birleşik Krallık yasal mevzuatına göre bir şirketin tüm işlemlerinden şirket yöneticisi sorumludur ve şirket yöneticisi şirket yapısındaki tüm değişiklikleri yapmak, onay beyanında bulunmak ya da şirketi kapatmak için sadece bir bilgiye ihtiyaç duymaktadır: Şirket Parolası.
 7. Alperen Ünal
  Alperen Ünal "İngiltere'de Vergi Numarası" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de limited şirket kurmak isteyen Türk vatandaşlarının en çok kafasını karıştıran hususlardan biri şirketin vergi numarasıdır. Türkiye’den farklı olarak İngiltere’de iki ayrı vergi numarası bulunmaktadır. Bu vergi numaralarından biri, şirketin kurumlar vergisine tabi olmasını sağlayan, ancak halka açık olmayan vergi numarası iken, diğeri şirketin katma değer vergisine tabi olmasını sağlayan ve halka açık vergi numarasıdır.
 8. Muhammet Turan
  Muhammet Turan "Uykuda Şirket (Dormant Company) Nedir?" isimli makaleyi yazdı.
  Uykuda Şirket (İngilizce ismi ile Dormant Company), Şirketler Evi’ne kayıtlı olan, ancak herhangi bir ticari faaliyeti olmayan veya herhangi bir gelir elde etmeyen şirkettir. HMRC (Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi), bu tür bir şirketi, Kurumlar Vergisi amaçları için atıl (etkin değil) olarak değerlendirir. Bir şirket, kuruluş tarihinden itibaren atıl olabilir veya belirli bir ticari faaliyet döneminden sonra atıl hale gelebilir.
 9. Alperen Ünal
  Alperen Ünal "SIC Kodu Nedir?" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de şirket kurmak için asgari 1, azami 4 faaliyet alanı belirlenmektedir. Bu faaliyet alanları Standard Industrial Classification (Standart Endüstriyel Sınıflandırma), kısaltılmış hali ile SIC, olarak geçen kodlar ile belirlenmektedir. Şirket kurulmadan önce ilgili şirkete ait SIC kodları belirlenmeli ve başvuru esnasında Şirketler Evi’ne bildirilmelidir.
 10. Muhammet Turan
  Muhammet Turan "Şirket Sahiplik Yapısı" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de limited şirketler asgari 1, azami 50 hissedar ile kurulabilmektedir. Hissedar, şirkette hisse sahibi olan gerçek ya da tüzel kişidir. Şirket tek bir kişi tarafından kurulsa dahi, ilgili kişi şirket hissedarı olarak kabul edilir. Eğer hissedarın şirket üzerinde önemli yetkisi bulunuyorsa, örneğin hissedar ekleme, çıkarma, yönetici ya da sekreter atama vb. gibi, şirket üzerindeki yetkisi de belli oranlarda sınırlandırılabilir.
 11. Alperen Ünal
  Alperen Ünal "İngiltere Adres Hizmeti" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de tescil edilecek her şirketin İngiltere sınırları içinde bir kayıtlı adres göstermesi yasal bir zorunluluktur. Kayıtlı şirket adresi, şirketin resmi makamlar ile yazışma adresidir. Resmi makamlar şirketiniz ile ilgili tebligatları bu adrese gönderir. Gelen resmi tebligatlar şirketiniz adına teslim alınır ve aynı gün dijital olarak size iletilir.
 12. Muhammet Turan
  Muhammet Turan "Onay Beyanı (Confirmation Statement) Nedir" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de tüm şirketler, aktif olarak ticaret yapıyor olsun ya da olmasın, Şirketler Evi’ne her yıl Onay Beyanı (Confirmation Statement) vermek zorundadır. Bu beyan şirketin yapısındaki değişiklikleri bildirmenin yanı sıra şirket yapısında herhangi bir değişikliğin olmadığını da bildirebilir.
 13. Alperen Ünal
  Alperen Ünal "UTR Aktivasyonu Nedir?" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de limited şirket kurmak hemen ticarete başladığınız anlamına gelmiyor. Şirketinizi kurmuş, ancak henüz satışa başlamamış olabilirsiniz. Bu durumda şirketiniz HMRC (Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi) tarafından Kurumlar Vergisi’ne tabi bir şirket statüsünde olmuyor. Şirketiniz ticarete başladıktan sonra en geç 3 ay içinde UTR kodunu kullanarak ticarete başladığınızı bildirmelisiniz.
 14. Muhammet Turan
  Muhammet Turan "Katma Değer Vergisi Muafiyeti" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de şirket kurmak pek çok açıdan avantajlara sahiptir ve bu avantajların başında katma değer vergisi muafiyeti gelmektedir. İngiltere’de tescil edilen her şirket otomatik olarak yıllık belli bir ciroya kadar, ki güncel olarak bu 85 bin İngiliz Sterlini'dir, katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır.
 15. Alperen Ünal
  Alperen Ünal "İngiltere'ye Gitmeden Şirket Kurmak" isimli makaleyi yazdı.
  Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konuların başında, İngiltere’ye gitmeden şirket kurmanın mümkün olup olmayacağı geliyor. Net olarak yanıt vermek gerekirse, bir Türk vatandaşı İngiltere’yi ziyaret etmeden, elektronik olarak şirketini kurabilir ve yönetebilir. Bu konuda Türk vatandaşlarının şirket açmak için İngiltere’ye ziyaret etmesi ve hatta İngiliz vatandaşı bir yöneticiye sahip olması gibi bilgiler asılsızdır. Genellikle bu sözde şart, Türkiye’deki vize ve danışmanlık şirketlerinin hizmet satışında bulunmak için öne sürülmektedir.
 16. Muhammet Turan
  Muhammet Turan "Limited Şirket Giderleri" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de şirket kurmak isteyen Türk vatandaşlarının en çok merak ettiği konuların başında İngiltere Limited aracılığı ile kuracakları limited şirketin giderleri oluyor. Sanılanın aksine, Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de kurulan bir şirketin neredeyse sıfıra yakın aylık gideri mevcut. Nasıl mı? Hep birlikte inceleyelim.
 17. Alperen Ünal
  Alperen Ünal "VAT Numarasının Avantajları" isimli makaleyi yazdı.
  Birleşik Krallık’ta vergi mükellefi olarak yaptığınız işe göstermiş olduğunuz ciddiyeti ortaya çıkarmakta ve pazarda şirketinizi prestijli bir konuma sokmaktadır. Öyle ki iş ortaklığı yapmak isteyebileceğiniz şirketler öncelikle vergi mükellefi olmanızı talep edebilir. Örneğin, Amazon ya da Ebay gibi platformlar üzerinden satış yapmak istiyorsunuz diyelim. Kurumsal bir hesap açtığınızda bu platformlar sizden VAT numaranızı görmek isteyeceklerdir.
 18. Muhammet Turan
  Muhammet Turan "İngiltere'de Kişisel Verilerin Korunması" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de limited şirket açmayı düşünüyorsanız, iş modelinize göre Birleşik Krallık’ta 2018 yılında güncellenen Kişisel Verilerin Korunması Yasası doğrultusunda Information Commissioner’s Office (ICO)’ya kayıt olmak zorundasınız. Bu yasa ile müşterileriniz, şirketinizle paylaşacağı kişisel verilerin ifşa edilmemesi ve üçüncü taraflar ile rıza dışı paylaşılmaması konusunda korunmaktadır.
 19. Alperen Ünal
  Alperen Ünal "İngiltere'de Ulusal Sigorta Numarası" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de şirket kurulumu yapan, ancak İngiltere’de ikamet etmeden, bulunduğu ülkeden şirketini yöneten ve non-resident olarak adlandırılan yöneticilerin Ulusal Sigorta Numarası almasına ve sigorta primi ödemesine gerek yoktur. İngiltere’de ulusal sigorta numarası almak için iki kriteri yerine getirmeniz gerekmektedir: İngiltere’de yaşamak ve İngiltere’de geçerli bir çalışma iznine sahip olmak.
 20. Muhammet Turan
  Muhammet Turan "Şirketinizi Uzaktan Yönetin" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de şirket kurmak isteyen, ancak İngiltere’de ikamet etmeyen pek çok kişinin aklına takılan noktalardan biri de kuracakları şirketi nasıl yönetecekleri oluyor. Fakat Birleşik Krallık yasaları, bir şirketin yöneticilerinin, şirketi yönetebilmesi için İngiltere’de ikamet etme zorunluluğu getirmemekte. Bu anlamda bulunduğunuz ülkeden İngiltere’deki şirketinizi kolaylıkla yönetebilmektesiniz.
 21. Alperen Ünal
  Alperen Ünal "İngiltere'de Banka Hesabı Açmak" isimli makaleyi yazdı.
  İngiltere’de şirket kurulumu ticaret yapmanız için tek başına yeterli değil. Aynı zamanda ödeme alıp gönderebileceğiniz bir şirket banka hesabı da açmanız gerekmektedir. Genellikle İngiltere’de banka hesabı açmak için İngiltere’ye seyahat etmeniz, hatta bir süre ikamet etmeniz gerekmektedir. Ancak bu durum geleneksel bankacılık için geçerli. İngiltere’de şirketinizi dijital olarak kuruyorsanız, bankacılık işlemleriniz de aynı şekilde dijital olarak gerçekleşebilmeli, değil mi?
 22. Muhammet Turan
  Muhammet Turan "İngiltere'de Şirket Kurmak" isimli makaleyi yazdı.
  Dünyamız artık küresel bir köy ve dijitalleşme bu köyün en büyük özelliğinden biri. Siz de küçük ya da büyük çaplı bir işletme sahibiyseniz ve prestijli bir ülkenin yasaları tarafından korunan ve tüm dünyada tanınan bir şirkete dönüşmek planlarınız arasındaysa ya da ilk kez bir şirket kurmak ve büyütmek istiyorsanız, İngiltere’de dijital şirketinizi İngiltere Limited aracılığı ile 24 saat içinde kurabilir ve tüm para birimlerinde müşterilerinizden ödeme alarak ticarete başlayabilirsiniz.

Limited Şirketinizi Şimdi Kurmak İster Misiniz?

Çevrimiçi Başvurunuzu Buradan Yapın